معنی کلمه مسماح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسماح . [ م ِ ] (ع ص ) جوانمرد و خوشخوی و ملاطف . ج ، مسامیح . (ناظم الاطباء)