معنی کلمه وتحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وتحة. [ وَ ت َ ح َ ] (ع اِ) چیزی اندک . (منتهی الارب ). گویند مااغنی عنی وتحة؛ ای شیئاً. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). بی نیاز نکرد مرا چیز اندک . (ناظم الاطباء).