معنی کلمه سالاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سالاری . (اِخ ) پنج فرسخ میانه جنوب و مشرق فهلیان است . (فارسنامه ٔ ناصری گفتاردوم ص 304).