معنی کلمه ضبارک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبارک . [ ض َ رِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ضُبارِک . (منتهی الارب ). رجوع به ضُبارِک شود.