معنی کلمه یعقوب شاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعقوب شاه . [ ی َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قلقل رود شهرستان تویسرکان ، واقع در 15هزارگزی جنوب باختری شهر تویسرکان . دارای 236 تن سکنه . آب آن ازقنات و چشمه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).