معنی کلمه ابونعیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابونعیم . [ اَ ؟ ] (اِخ ) ضراربن سرد. محدث است . و رجوع به ابونعیم صرادبن صرد شود.