معنی کلمه غرقدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غرقدة. [ غ َ ق َ دَ ] (اِخ ) آبی است در زمین نجد بالای ثلبوت ، متعلق به گروهی از بنی نمیربن صعصعة و گروهی از بنی هوازن از قیس عیلان . نصر گوید: متعلق به گروهی از بنی عمیربن نصربن قعین است ، و در زیر آب الخربة متعلق به بنی الکذاب از قبیله ٔ غنم بن دودان قرار دارد. (از معجم البلدان ).