معنی کلمه مسفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسفر. [ م ِ ف َ ] (ع ص ) کثیرالاسفار و بسیارسفر از مردم و جز آن .

توانا و قوی بر سفر. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).