معنی کلمه لبح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبح . [ ل ِ ] (ع ص ) پیر سالخورده .

(اِمص ) دلیری و شجاعت .

(اِخ ) نام مردی که او را ذکری است در حدیث . (منتهی الارب ).