معنی کلمه طرب سرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرب سرا. [ طَ رَ س َ ] (اِ مرکب ) طربخانه .