معنی کلمه هداوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هداوی . [ هََ وا ] (ع اِ) ج ِ هدیه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).