معنی کلمه ضبارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبارة. [ ض ُ رَ ] (اِخ ) پدر عمرو که دلاوری بود ربیعة را. (منتهی الارب ).