معنی کلمه ثاقب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاقب . [ ق ِ ] (اِخ ) نام شاعری از مردم بخارا و بیت ذیل از اوست : قدم ببحر خطرناک عشق ماندم و آخر کمر ز موج و کلاه از سر حباب گرفتم . (قاموس الاعلام ).