معنی کلمه تاغستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاغستان . [ غ َ ] (اِخ ) کشوری است . (لسان العجم ). رجوع به داغستان شود.