معنی کلمه بور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بور. (ع اِ) ج ِ بوار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).