معنی کلمه هدامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هدامی . [ هَُ ما ] (ع ص ، اِ) ج ِ هَدِمَة. (منتهی الارب ). رجوع به هَدِمَة شود.