معنی کلمه ذوالقدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالقدر. [ ذُل ْ ق َ دَ ] (اِخ ) زین الدین قرجه . او در اوّل رئیس قبیله ای از تراکمه بود و در 780 هَ . ق . ابتدا مرعش و سپس البستان را مسخر کرد و در787 درگذشت . و مؤسس حکمرانان ذوالقدریه او باشد. رجوع به ذوالقدریة شود.