معنی کلمه طرب خواستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرب خواستن . [ طَ رَ خوا / خا ت َ] (مص مرکب ) استطراب . (منتهی الارب ). شادی طلبیدن .