معنی کلمه عبدالکریم جیلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عبدالکریم جیلی . [ ع َ دُل ْ ک َ م ِ ] (اِخ ) ابن ابراهیم ، سبط عبدالقادر الجیلانی از علماء متصوف است . از تألیفات اوست : الانسان الکامل فی معرفة الاواخر و الاوائل . الناموس الاعظم . وی به سال 826 هَ . هَ . ق . درگذشت . (از الاعلام زرکلی ).