معنی کلمه صحاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صحاری . [ ص َ / ص َ را ] (ع اِ)ج ِ صحراء. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) : تو نیز تجربت کن تادستبرد بینی تابردوم بشعرت چون باد بر صحاری . منوچهری .