معنی کلمه یعقوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعقوب . [ ی َ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن قاضی سعدبن ابی عصرون ، معروف به ابن ابی عصرون . از دانشمندان شافعی و استاد مدرسه ٔ قطبیه ٔ قاهره بود و در محله به سال 665 هَ . ق .درگذشت . او راست : کتاب «مسائل ». (از اعلام زرکلی ).