معنی کلمه ذوالفقار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالفقار. [ ذُل ْ ف ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن معبدالحسنی المروزی ملقب به عمادالدین و مکنی به ابی الصمصام . فقیه و محدث و از مشایخ ابن شهر آشوب است . و او از ابی العباس احمدبن علی بن العباس النجاشی کتاب الرجال را روایت کند.