معنی کلمه بواعث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بواعث . [ ب َ ع ِ ] (ع اِ)ج ِ باعث . (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء).