معنی کلمه هداج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هداج . [ هَُ ] (ع اِمص ) رفتار پیران . (منتهی الارب ). رفتن بمانند رفتن پیران . (از اقرب الموارد).