معنی کلمه لبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبان . [ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ لبانة. (منتهی الارب ).