معنی کلمه مسحاوین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسحاوین . [ م َ وَ ] (ع ص ، اِ) تثنیه ٔ مسحاء (در حالت نصبی و جری ). دو زمین سنگریزه ناک . (ناظم الاطباء). رجوع به مسحاء شود.