معنی کلمه بوابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بوابی . [ ب َوْ وا ] (ص نسبی ) منسوب به بواب . (ناظم الاطباء).