معنی کلمه یعقوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعقوب . [ ی َ ] (اِخ ) ابن شیبةبن صلت بن عصفور سدوسی بصری ، مکنی به ابویوسف و معروف به ابن شیبة. از بزرگترین دانشمندان حدیث و بزرگان مذهب مالکی بود. او راست : «المسند الکبیر».هیچکس مسندی بهتر از او ننوشته جز اینکه او مسند خود را ناتمام گذاشته است . یعقوب به سال 182 به دنیا آمد و به سال 262 هَ . ق . درگذشت . (از اعلام زرکلی ).