معنی کلمه بهنک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بهنک . [ ] (هندی ، اِ) بهندی قنب است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به پهنک شود.