معنی کلمه ابومنصور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) عیسی بن مودود صاحب تکریت . رجوع به فخرالدین ابومنصور... شود.