معنی کلمه گردگیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردگیر. [ گ ُ ] (اِخ )نام پسر افراسیاب . (برهان ) (آنندراج ) (انجمن آرا).