معنی کلمه وباطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وباطة. [ وَ طَ ] (ع مص ) وبط. وبوط. سست رأی گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).سست شدن . (ناظم الاطباء). رجوع به وبط و وبوط شود.