معنی کلمه لبادین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبادین . [ ل َب ْ با ] (اِخ ) جایگاهی است به دمشق به باب ِ جیرون . (معجم البلدان ).