معنی کلمه بادکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بادکی .[ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان روضه چای بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه . در چهارهزاروپانصدگزی شمال باختری ارومیه و سه هزارگزی باختر شوسه ٔ ارومیه به سلماس در جلگه واقع است . هوایش معتدل و دارای 131 تن سکنه می باشد. آبش از شهرچای و محصولش غلات ، توتون ، حبوبات و انگور. و شغل مردمش زراعت و صنایعدستی اهالی جوراب بافی و راهش مالرو است . (ازفرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).