معنی کلمه واپوشیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واپوشیدن . [ دَ ] (مص مرکب ) پوشیدن : به سرانگشت بخواهی دل مسکینان برد دست واپوش که من پنجه نمی اندازم . سعدی (کلیات چ فروغی ص 211). و رجوع به پوشیدن شود.