معنی کلمه ناسرایش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناسرایش . [س َ ی ِ ] (اِ مرکب ) زبان حال ، ضد سرایش که زبان قال است . (ناظم الاطباء). زبان حال و خاموشی چنانکه سرایش زبان قال و گفتار است و آن را ناسرایان نیز گویند. (آنندراج ) (انجمن آرا).