معنی کلمه صتع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صتع. [ ص َ ت َ ] (ع اِ) گردش .

سختی تار سر شترمرغ .

نرمی و لطافت سر شترمرغ .

جوان توانا.

گورخر. (منتهی الارب ).