معنی کلمه عین جمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عین جمل . [ ع َ ن ِ ج َ م َ ] (اِخ ) چشمه ای است در نواحی کوفه از نجف ، در نزدیکی قُطقُطانة. و آن را با چند چشمه ٔ دیگر «عیون » نامند. از آنجا به قَیّارة روند. وجه تسمیه ٔ آن بسبب مردن شتری است بدانجا. و گویند بسبب این است که حفرکننده ٔ آن «جمل » نام داشت . گویند از بصره تا عین جمل سی میل است . (از معجم البلدان ).