معنی کلمه ذوالغرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالغرة. [ ذُل ْ غ ُرْ رَ ] (اِخ ) لقب یعیش الجهنی یا طائی . وی از صحابه است و از او یک حدیث روایت شده است . (قاموس الاعلام ترکی ). و رجوع بفقره ٔ قبل و الاستیعاب ج 1 ص 170 شود.