معنی کلمه مستهیف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستهیف . [ م ُ ت َ ] (ع ص ) کسی که «هیف » و باد گرم زده شده و در نتیجه دچار عطش شده باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به استهافة شود.