معنی کلمه ابومغانم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومغانم . [ اَ م َ ن ِ ] (اِخ ) زبدی (الشریف ...). او راست کتاب عیون المشتاقین .