معنی کلمه بهرغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بهرغ . [ ب َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان شمیل است که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع است . دارای 264 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).