معنی کلمه آشخانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آشخانه . [ ن َ ] (اِخ ) نام محلی در راه بجنورد بگنبدقابوس میان دربند و قره مصلی در 355430گزی مشهد.