معنی کلمه لبابیدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبابیدی . [ ل َ ] (اِخ ) احمد البیروتی . صاحب «ذیل قانون اصول المحاکمات الحقوقیة الموقتة» مترجم از ترکی به عربی . (معجم المطبوعات ج 2).