معنی کلمه طراسا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طراسا. [ ] (معرب ، اِ) به یونانی نوعی از درخت بلوط است . (فهرست مخزن الادویه ).