معنی کلمه ابومطیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومطیع. [ اَ م ُ ] (اِخ ) معاویةبن یحیی الأطرابلسی . محدث است .