معنی کلمه ابومضر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومضر. [ اَ م ُ ض َ ] (اِخ ) غسان بن مضر. محدث است .