معنی کلمه کاشر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاشر. [ ش ِ ] (ع ص ) کسی که دندان بنماید. (ناظم الاطباء).

نوعی از آرامش . (منتهی الارب ). نوعی از جماع . (ناظم الاطباء).