معنی کلمه یعاقبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یعاقبة. [ ی َ ق ِ ب َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ یعقوبی . (ناظم الاطباء).

(اِخ ) طریقه ای از نصاری . یعقوبیین . یعقوبیان . یعقوبیة. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یعقوبیه شود.