معنی کلمه ساگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساگان . (اِخ ) زاگان . شهری است در لهستان در ناحیه ٔ سیلزی و 15000 تن سکنه دارد و کرسی یک ناحیه ٔ مهم قدیمی است .